ПОСТІЙНА ЗМІНА — ТЕМА KAW 2018

Постійна зміна.

Пам'ять, гуманність, майбутнє.

Інформаційні потоки досягли такої швидкості, що роблять подачу інформації уривчастою. В умовах постійного браку часу отримати цілісну картину світу неможливо. Сутність сучасної свідомості — уривчастість. Небажання людей жити в єдиному інформаційному ритмі створює нові групи. Досить часто, агресія до нового пояснюється саме іншим ритмом існування, отже, іншою швидкістю обробки інформації. Уривчастість дозволяє співіснувати непримиренним поглядам, позиціям, концепціям. Біженці отримують прихисток у ліберальній Європі, де в той самий час інтенсифікуються праві рухи. Уряд США – взірець демократії – в результаті чесних виборів, очолює радикал. Україна, яка, здавалось би, свідомо обрала європейський шлях, включає  стільки груп, що не має можливості слідувати одному вектору розвитку. В такій ситуації не існує більше загальних цінностей. Сутність та наповнення людських цінностей постійно піддається зміні.
Ми фокусуємось на трьох основних цінностях : пам'яті, гуманності, майбутньому, аби визначити їх місце у сучасному суспільстві.