M17 Contemporary Art Center

Kyiv, Ukraine,

102-104 Antonovycha Str.

+380504691146

info.press.m17@gmail.com

https://m17.kiev.ua

Petro Gronskiy  

Oleksii Zolotariov  

Illya Novgorodov  

Vitaliy Protosenya