20 may 2019
20 may
19:00 - 21:00
map

Museum of History of Kyiv

7 Bohdana Khmelnitskogo Str.

Free entrance
20 may
18:00 - 21:00
map

Bereznitsky Art Foundation

Kyiv, 22 Kozhymyatskaya Str.

Entry by invitation
21 may 2019
21 may
18:00
map

Spivakovska ART:EGO gallery

Kyiv, 59B Saksaganskogo Str.

Free entrance
21 may
19:00
map

Volodymyrskyi Market

Kyiv, 115 Antonovycha Str.

Free entrance
21 may
18:00 - 21:00
map

Camera Gallery

Kyiv, 22 Prorizna Str.

Free entrance
21 may
19:00 - 20:00
map

Institut français d’Ukraine

Kyiv, 84 Olesya Gonchara Str.

Free entrance
21 may
10:00 - 17:30
map

National Taras Shevchenko Museum

Kyiv, 12 Taras Shevchenko Boulevard

 

Entry fee Standart Museum fee uah
21 may
12:00 - 20:00
map

Bereznitsky Art Foundation

Kyiv, 22 Kozhymyatskaya Str.

Free entrance
22 may 2019
22 may
10:00 - 17:30
map

National Taras Shevchenko Museum

Kyiv, 12 Taras Shevchenko Boulevard

 

Entry fee Standart Museum fee uah
22 may
07:00 - 19:00
map

Volodymyrskyi Market

Kyiv, 115 Antonovycha Str.

Free entrance
22 may
11:00 - 19:00
map

Museum of History of Kyiv,

Kyiv, 7 Bohdana Khmelnitskogo Str.

 

Entry fee 45 uah
22 may
19:00 - 20:00
map

M17 Contemporary Art Center, Kyiv

102-104 Antonovycha Str.

 

Entry fee 100 uah
22 may
21:00
map

National Museum of Medicine of Ukraine

Kyiv, 37 Bohdan Khmelnytsky Str.

Entry fee 55 uah
22 may
12:00 - 20:00
map

Camera Gallery

Kyiv, 22 Prorizna Str.

Free entrance
22 may
12:00 - 20:00
map

Institut français d’Ukraine

Address: Kyiv, 84 Olesya Gonchara Str.

Free entrance
22 may
12:00 - 20:00
map

Bereznitsky Art Foundation

Kyiv, 22 Kozhymyatskaya Str.

Free entrance
23 may 2019
23 may
22:00 - 22:30
map

St. Nicholas Roman Catholic Cathedral

75 Velyka Vasylkivska Str.

Free entrance
23 may
11:00 - 19:00
map

ARTRAMUS gallery

Kyiv, 3/1 Zankovetskoi Str.

Free entrance
23 may
10:00 - 17:30
map

National Taras Shevchenko Museum

Kyiv, 12 Taras Shevchenko Boulevard

Entry fee Standart Museum fee uah
23 may
10:00 - 16:30
map

National Museum of Medicine of Ukraine

Kyiv, 37 Bohdan Khmelnytsky Str.

Entry fee 55 uah
23 may
11:00 - 19:00
map

Museum of History of Kyiv,

Kyiv, 7 Bohdana Khmelnitskogo Str.

Entry fee 45 uah
23 may
07:00 - 19:00
map

Volodymyskyi Market

Kyiv, 115 Antonovycha Str.

 

 

Free entrance
23 may
19:00 - 21:00
map

Комплекс “Торонто-Київ”, Київ, вул. Велика Васильківська, 100

Free entrance
23 may
19:30
map

“Toronto-Kyiv” Complex

Kyiv, 100 Velyka Vasylkivska Str.

 

Entry fee 200 (Kyiv Art Fair opening) uah
23 may
19:00
map

“Toronto-Kyiv” Complex

Kyiv, 79 Antonovycha Str.

 

Free entrance
23 may
19:00 - 22:00
map

“Toronto-Kyiv” Complex

Kyiv, 100 Velyka Vasylkivska Str.

 

Entry fee 70 uah
23 may
19:00 - 22:00
map

“Toronto-Kyiv” Complex

Kyiv, 100 Velyka Vasylkivska Str.

 

Entry fee 200 (Kyiv Art Fair Opening ticket) uah
23 may
19:00 - 22:00
map

“Toronto-Kyiv” Complex

Kyiv, 100 Velyka Vasylkivska Str.

 

Entry fee 200 uah
23 may
12:00 - 20:00
map

Kyiv, 22 Prorizna Str.

Free entrance
23 may
12:00 - 20:00
map

Institut français d’Ukraine

Kyiv, 84 Olesya Gonchara Str.

Free entrance
23 may
12:00 - 20:00
map

Bereznitsky Art Foundation

Kyiv, 22 Kozhymyatskaya Str.

Free entrance
24 may 2019
24 may
19:00 - 20:00
map

“Toronto-Kyiv” Complex

100 Velyka Vasylkivska Str.

Free entrance
24 may
11:00 - 19:00
map

Spivakovska ART:EGO gallery

Київ, вул. Саксаганського, 59б

Free entrance
24 may
10:00 - 17:30
map

National Taras Shevchenko Museum

Kyiv, 12 Taras Shevchenko Boulevard

Entry fee Standart Museum fee uah
24 may
18:00
map
Modern Art Research Institute
Kyiv, 18-D Konovaltsa St.
Entry by invitation
24 may
10:00 - 16:30
map

National Museum of Medicine of Ukraine

Kyiv, 37 Bohdan Khmelnytsky Str.

Entry fee 55 uah
24 may
07:00 - 19:00
map

Volodymyskyi Market, Kyiv, 115 Antonovycha Str.

 

Free entrance
24 may
11:00 - 19:00
map

Museum of History of Kyiv

Kyiv, 7Bohdana Khmelnitskogo Str.

Entry fee 45 uah
24 may
11:00 - 21:00
map

Комплекс “Торонто-Київ”, Київ, вул. Велика Васильківська, 100

Free entrance
24 may
19:00 - 21:00
map

Set, Independent Art Space

Kyiv, 14А Yaroslaviv Val Str.

Entry by invitation
24 may
16:00
map

“Toronto-Kyiv” Complex

Kyiv, 100 Velyka Vasylkivska Str.

Entry fee 70 uah
24 may
11:00 - 21:00
map

“Toronto-Kyiv” Complex

Kyiv, 100 Velyka Vasylkivska Str.

Entry fee 70 uah
24 may
11:00 - 21:00
map

“Toronto-Kyiv” Complex

Kyiv, 79 Antonovycha Str.

Free entrance
24 may
11:00 - 21:00
map

“Toronto-Kyiv” Complex

Kyiv, 100 Velyka Vasylkivska Str.

Entry fee 70 uah
24 may
12:00 - 20:00
map

Camera Gallery

Kyiv, 22 Prorizna Str.

Free entrance
24 may
12:00 - 20:00
map

Institut français d’Ukraine

Kyiv, 84 Olesya Gonchara Str.

Free entrance
24 may
12:00 - 20:00
map

Bereznitsky Art Foundation

Kyiv, 22 Kozhymyatskaya Str.

Free entrance
25 may 2019
25 may
11:00 - 19:00
map

Spivakovska ART:EGO gallery

Київ, вул. Саксаганського, 59б

Free entrance
25 may
10:00 - 17:30
map

National Taras Shevchenko Museum

Kyiv, 12 Taras Shevchenko Boulevard

 

Entry fee Standart Museum fee uah
25 may
11:00 - 19:00
map
Modern Art Research Institute
Kyiv, 18-D Konovaltsa Str.
Free entrance
25 may
10:00 - 21:30
map

National Museum of Medicine of Ukraine

Address: Kyiv, 37 Bohdan Khmelnytsky Str.

Entry fee 55 uah
25 may
07:00 - 19:00
map

Volodymyskyi Market, Kyiv, 115 Antonovycha Str.

Free entrance
25 may
12:00 - 21:00
map

Set, Independent Art Space

Kyiv, 14А Yaroslaviv Val Str.

Free entrance
25 may
11:00 - 19:00
map

Museum of History of Kyiv,

Kyiv, 7 Bohdana Khmelnitskogo Str.

 

Entry fee 45 uah
25 may
11:00 - 21:00
map

Комплекс “Торонто-Київ”

Київ, вул. Велика Васильківська, 100

Free entrance
25 may
16:00
map

“Toronto-Kyiv” Complex

Kyiv, 100 Velyka Vasylkivska Str.

Entry fee 70 uah
25 may
11:00 - 21:00
map

“Toronto-Kyiv” Complex

Kyiv, 100 Velyka Vasylkivska Str.

Free entrance
25 may
11:00 - 21:00
map

“Toronto-Kyiv” Complex

Kyiv, 79 Antonovycha Str.

Free entrance
25 may
11:00 - 21:00
map

“Toronto-Kyiv” Complex

Kyiv, 100 Velyka Vasylkivska Str.

Entry fee 70 uah
25 may
12:00 - 20:00
map

Camera Gallery

Kyiv, 22 Prorizna Str.

Free entrance
25 may
12:00 - 20:00
map

Institut français d’Ukraine

Kyiv, 84 Olesya Gonchara Str.

Free entrance
25 may
12:00 - 20:00
map

Bereznitsky Art Foundation

Kyiv, 22 Kozhymyatskaya Str.

Free entrance
26 may 2019
26 may
11:00 - 19:00
map

Spivakovska ART:EGO gallery

Київ, вул. Саксаганського, 59б

Free entrance
26 may
11:00 - 19:00
map
Modern Art Research Institute
Kyiv, 18-D Konovaltsa Str.
Free entrance
26 may
10:00 - 16:30
map

National Museum of Medicine of Ukraine

Kyiv, 37 Bohdan Khmelnytsky Str.

Entry fee 55 uah
26 may
07:00 - 19:00
map

Volodymyskyi Market

Kyiv, 115 Antonovycha Str.

Free entrance
26 may
11:00 - 19:00
map

Museum of History of Kyiv,

Kyiv, 7 Bohdana Khmelnitskogo Str.

 

Entry fee 45 uah
26 may
11:00 - 21:00
map

Комплекс “Торонто-Київ”

Київ, вул. Велика Васильківська, 100

 

Free entrance
26 may
11:00 - 21:00
map

“Toronto-Kyiv” Complex

Kyiv, 100 Velyka Vasylkivska Str.

 

Entry fee 70 uah
26 may
11:00 - 21:00
map

“Toronto-Kyiv” Complex

Kyiv, 79 Antonovycha Str.

Free entrance
26 may
11:00 - 21:00
map

“Toronto-Kyiv” Complex

Kyiv, 100 Velyka Vasylkivska Str.

Entry fee 70 uah
26 may
12:00 - 20:00
map

Bereznitsky Art Foundation

Kyiv, Kozhymyatskaya Str., 22

Free entrance